Sunday, September 22, 2013

KG Maheshwari Indias Own Yusuf Karsh

government ne
neend se uthkar
samman diya
kaha babuji
shabash
kg mahehwari
ne bujaie
waqt ki pyas
birla house
main pale
lekin dil tha
neela akash
unko tha
photography
ki karvat
badalne
ka ehsas

MY FACEBOOK PAGE

FACEBOOKPAGE