Wednesday, September 23, 2015

The Living Dead Zinda Lashzindagi se nirash
sab ka sath sab ka vikas
acche din ki kare talash
kya yahi hai progress
development ki bhadas
beef ban  mat khao mas
unnati tarrakki khao ghas
kya yahi hai hamare desh
ka ujwal itihas ..raste pe
leti bhuli bisri zinda lash

motormouths lambasting '
minorities some eyewash

Lalbaugh Chya Raja Mukut Darshan 2019

I am perhaps the only Muslim shooting Lalbaugh Chya Raja for over 20 years or more ,,thanks to Mr Sudhir Salvi head honcho of the Mandal.....