Tuesday, August 7, 2012

Chandiya Ke Bal Gaye

Chandiya ke bal gaye
phir bhi akal nahi aiee
dono hathon se
sametna chaha
woh hath nahi aieen
shayar se pyar karne ka
nateeja muflisi hai
yeh kaheke
woh ho gaee
paraee

sakhi
ab toh sharab pilade
khali he suraiee

MY FACEBOOK PAGE

FACEBOOKPAGE