Wednesday, March 28, 2012

Apko Apka Naya Sal Mubarak Ho Apko Khushiyan Mubarak Ho

ham
naya sal
manate nahi
ham khushiyan
manate nahi
ham rangin
mehfilon main
jate nahi
hamara gham
sab ko dikhate nahi
ham hamare kale
kapde hamara matam
ghame hussain
is gham ke siwa
dusra gham manate nahi

Lalbaugh Chya Raja Mukut Darshan 2019

I am perhaps the only Muslim shooting Lalbaugh Chya Raja for over 20 years or more ,,thanks to Mr Sudhir Salvi head honcho of the Mandal.....