Sunday, March 7, 2010

Kya Sun Rahi Ho ...

tumse pyar karna
bhi musibat hogaya
tan pe kapde nahi
sukh chain
sab kho gaya
jagta nasib bi
kambhal ke
neeche so gaya

MY FACEBOOK PAGE

FACEBOOKPAGE