Thursday, August 1, 2013

Ham Panchi Ek Dal Ke ..


ek dil
ek dhadkan
ek khwaish
ek khal ke

asman
se gire
zameen par
machli ke
jal main
rehai ke
intezar main

MY FACEBOOK PAGE

FACEBOOKPAGE