Friday, December 18, 2009

Aye Khuda Mere Dada Ke Dukh Door Kar

105,688 items / 684,859 views

khushiyon
ki jholi
phir se bhar
uski kismet
tere dar
poti ki dua
uske sar

I AM ACTIVE ON TWITTER

TWITTER