Photographerno1

Wednesday, September 30, 2015

Sukh karta dukhharta Varta vighnachi Noorvi poorvi prem krupya jayachi
Sarwangi sundar utishendu rachi
Kanthi jhalke maad mukhta padhanchi