Photographerno1

Friday, July 22, 2016

Gau Raksha Dal Se Desh Ko BachaoKehta Hai Gai Meri Mata Hai
Toh Phir Kachra Ise Kyon Khilata Hai
Is Ma Ko Is Gardish Se Kyon Nahi
Bachata Hai....Sirf Musalmanon Par
Aur Dalit Par Apni Mardangi Dikhata Hai
Kode Unhe Lagata Hai.. Jhad Se Unhe
Latkata Hai...Mazhab Ke Nam Par
Bhai Ko Bhai Se Alag Karata Hai